Kvalitet

Vi køber vores oksekød fra omhyggeligt udvalgte slagterier i Sydtyskland og Østrig. I lighed med os arbejder disse slagterier med et godkendt kvalitetssystem. Vi aflægger regelmæssigt besøg på slagterierne for at se arbejds- og hygiejneforholdene med egne øjne. 

Sporbarhed  
Når vi modtager oksekødspartier, bliver hvert parti forsynet med et batchnummer, således at kødets oprindelse hurtigt kan spores, hvis
uheldet er ude. Følgende oplysninger kan aflæses af batchnummeret: 
  • Fødeland 
  • Opdrætsland
  • Slagteland + slagteriets identifikationsnummer 
  • Opskæringsland + Opskæringsvirksomhedens     identifikationsnummer (For os er det altid Holland EG 75) 
  • Slagtedato
Kvalitetssystem
I sommeren 2010 tog vi vores certificerede HACCP-kvalitetssystem
i brug. Dette kvalitetssystem sikrer, at produktionen sker under sikre og hygiejniske forhold for fødevarer. Systemet kontrolleres periodisk af BVQI. Endvidere er vores virksomhed underlagt dagligt tilsyn af RVV & VWA (De nationale myndigheders kontrolafdelinger for kvæg samt kød og andre fødevarer til konsumenter).
Kontroller
For at sikre et korrekt tilsyn med produktkvalitet og hygiejnestandard finder nedenstående kontroller sted. 
Kontrol af modtagne varer: 
Kvaliteten af det modtagne oksekød tjekkes visuelt, og eventuelle pletter skæres fra (rapport udarbejdes). Endvidere måles oksekødets kernetemperatur, der skal være < 7 C.  
Daglig kontrol: 
En fastansat medarbejder udfører dagligt forskellige kontroller. Disse kontroller omfatter bl.a.: 
  • Vilkårlige temperaturprøver. Produkternes temperatur i forskellige afdelinger måles og registreres. 
  • Kontrol af renhed. Inden arbejdet begynder, kontrolleres de forskellige afdelingers renhed visuelt. Hvis den kan godkendes, starter produktionen. Hvis den ikke kan godkendes, tages først de nødvendige forholdsregler. 
Bakteriologisk kontrol: 
 
Renhed:
Vi udfører periodisk de såkaldte Agar-kontroller, hvor vi efter rengøringen undersøger, om der er bakterier på fx skærebrædder, knive, bakker og lign. ved hjælp af agarplader.
 
Kød:
Vores produkter (modtagne og afsendte) er underlagt periodisk bakteriologisk kontrol. Små, runde skiver kød skæres af et produkt og sendes til KBBL Laboratory i Wijhe. Der undersøges kødet for følgende: Aerobt bakterietal, E.coli, Enteros, osv. Vi sender gerne resultatet af disse kontroller til dig på anmodning. Hvis du ønsker at modtage dem, bedes du sende en e-mail til  HYPERLINK "mailto:kwaliteit@hogeslagolst.nl" kwaliteit@hogeslagolst.nl 
 
 
Certificering
Hogeslag-Olst B.V. is per November 2010 BRC en IFS gecertificeerd. 
Contact
Hogeslag-Olst b.v.
Groothandel in vlees

Industrieweg 16
8121 BZ Olst (NL)
T. +31 (0)570-563971
E. info@hogeslagolst.nl