Kwaliteit

Wij kopen onze runderen bij streng geselecteerde slachthuizen in Zuid-Duitsland en Oostenrijk. Deze slachthuizen werken net als ons met een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Ook regelmatig worden deze slachthuizen door ons bezocht om een goed inzicht te krijgen in de werkwijze en hygiëne in deze bedrijven.

Traceability

Bij de ontvangst van de runderen in ons bedrijf wordt aan iedere partij runderen een batchnummer gekoppeld, dit om in geval van
calamiteiten het vlees zo snel mogelijk terug te traceren. Aan dit batchnummer zijn de volgende gegevens gekoppeld:
  • Land van geboorte
  • Land van mesten
  • Land van slachten + Erkenningsnummer van het slachthuis
  • Land van uitbenen + Erkenningsnummer van de uitsnijderij 
    (Dit is bij ons altijd Holland EG 75)
  • Slachtdatum

Kwaliteitssyteem

Hogeslag-Olst B.V. is per November 2010 BRC en IFS gecertificeerd. Deze certificering is uitgvoerd door DNV.

Controles 

Voor een goede bewaking van de kwaliteit van onze producten en de hygiene in ons bedrijf vinden er binnen onze organisatie de volgende controles plaats.

Ingangscontrole

Hierbij worden de binnengekomen runderen visueel beoordeeld op kwaliteit, eventueel aanwezige bezoedeling wordt weggesneden (hiervan wordt tevens een rapportage gemaakt). Verder wordt de kerntemperatuur van de runderen gemeten, deze dient <7 C° te zijn.

Dagelijkse controle

Dagelijks worden door een vaste medewerker diverse controles uitgevoerd. Deze controles zijn o.a.:
  • Steekproef temperatuur. Hierbij wordt steekproefsgewijs de temperatuur van de producten op de verschillende afdelingen gemeten en geregistreerd.
  • Schoonmaak controle. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt visueel gekeken of de verschillende afdelingen goed schoon zijn. Als dit goed wordt bevonden kan men pas aanvangen met de productie. Wordt dit niet goed bevonden dan worden er eerst maatregelen getroffen.

Bacteriologische controle

Schoonmaak:
Periodiek worden door ons zogenaamde Agar controles uitgevoerd. Hierbij wordt met behulp van een Agar plaatje gekeken of er na de schoonmaakwerkzaamheden nog bacteriën achter zijn gebleven op b.v.: snijplaten,  messen, bakken enz.

Vlees:  
Periodiek worden onze producten (zowel inkomend als uitgaand) bacteriologisch onderzocht. Hierbij worden kleine rondjes vlees van een product afgesneden. Deze worden opgestuurd naar het laboratorium van Opinion. Daar wordt het vlees bemonsterd op o.a. de volgende punten: Aëroob kiemgetal, E-coli, Entero's, enz. De uitslagen van deze onderzoeken worden op aanvraag naar u toegezonden. Indien u deze wilt ontvangen, stuurt u dan even een e-mail.
Certificering

Hogeslag-Olst B.V. is per November 2010 BRC en IFS gecertificeerd. 

Contact
Hogeslag-Olst b.v.
Groothandel in vlees

Industrieweg 16
8121 BZ Olst (NL)
T. +31 (0)570-563971
E. info@hogeslagolst.nl