Vleeswarenproducenten

Kwaliteit en continuïteit, daar draait het om bij de vleeswarenfabrikanten. Steeds de gewenste technische delen leveren in de juiste kwaliteit en de juiste hoeveelheid. Hogeslag Olst kent haar afnemers in de Europese vleeswarenindustrie en weet daardoor al vele jaren invulling te geven aan de specifieke eisen die worden gesteld aan de grondstoffen. Het is dan ook niet voor niets dat de producenten van vleeswaren Hogeslag Olst steeds weten te vinden.

Aan de hand van duidelijke klant(product)specificaties worden veel producten klant specifiek geproduceerd. Door een strakke planning, een constant productieproces en een goede afstemming met de inkoop is het mogelijk de zowel de kwaliteit als ook de continuïteit te borgen.

Wilt u in contact komen met één van onze mensen?