We zoeken continue naar procesverbeteringen

‘Mijn focus ligt vooral op de toekomstbestendigheid en flexibiliteit van onze processen. De belangrijkste pijlers hiervan zijn de kwaliteiten van onze medewerkers, modernisering van de productielijnen en verbetering van de proceshygiëne.’

Veranderende vraag

‘Onze productielijnen zijn zo opgezet dat we optimaal kunnen inspelen op de behoeften van onze afnemers, ook wanneer die veranderen. We beschikken over een geavanceerd machinepark waarmee we het proces zo beheersbaar mogelijk laten verlopen. Daarvoor gebruiken we heel veel data uit ons productieproces. Immers, meten is weten!’

hogeslag olst productie techniek
hogeslag olst mens in het proces

De mens in het proces

‘Voor een optimaal proces zijn vakbekwame medewerkers van groot belang. De vele onderscheiden kwaliteiten die in huis zijn proberen we in het productieproces maximaal tot hun recht te laten komen. Door mensen afwisseling in werk te bieden, proberen we het werkplezier te vergroten, kwaliteiten te ontdekken en te ontplooien.’

Hygiëne
‘Werken met voedsel brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De consument die jouw product eet moet erop kunnen vertrouwen dat het niets bevat wat schadelijk voor je gezondheid kan zijn. Bij Hogeslag-Olst zijn we daar elke dag op gefocust. In ons hele proces nemen we maatregelen die de hygiëne tot in de puntjes waarborgen.

Wilt u in contact komen met één van onze mensen?