Kwaliteit maken we met elkaar

‘Binnen onze organisatie doen we alles om de kwaliteit en hygiëne te waarborgen, met als doel een eerlijk en betrouwbaar stukje vlees te leveren. Echter, ons kwaliteitsbeleid strekt verder dan onze organisatie: de focus ligt op het borgen van de kwaliteit binnen de hele keten van het proces.’

We moeten ons herkennen in de filosofie van de toeleverancier

‘We zijn kritisch bij het selecteren van onze toeleveranciers. Natuurlijk kijken we naar vereiste certificeringen en erkenningen, maar we moeten ons ook herkennen in hun filosofie. Daarom bezoeken we onze toeleveranciers regelmatig en delen we ervaringen over de processen.’

Certificeringen

International Featured Standard (IFS)

Halal

Ingangscontrole

‘Bij ontvangst worden de karkassen visueel beoordeeld en getoetst aan onze specificaties. Dit wordt door een selecte groep, zeer ervaren medewerkers uitgevoerd. Ook vindt er een microbiologische ingangscontrole plaats, waarvan de resultaten worden gedeeld met de leverancier.’

hogeslag olst ingangscontrole

Kwaliteitsdienst

‘Onze kwaliteitsdienst ondersteunt de procesmanager en de teamleiders en monitort met moderne apparatuur en methoden voortdurend het proces. Onze kwaliteitsdienst krijgt regelmatig ondersteuning van een externe kwaliteitsconsultant. Ook de overige medewerkers worden herhaaldelijk getraind op het gebied van kwaliteit en arbeidsomstandigheden, onder andere via E-learning.’

Onderzoeken

‘Naast visuele eindcontrole door de teamleiders worden er steekproefsgewijs monsters genomen door onze kwaliteitsdienst voor microbiologische en chemische onderzoeken. We kiezen er bewust voor om de onderzoeken te laten plaatsvinden door een geaccrediteerd laboratorium. De uitslagen hiervan kunnen op verzoek worden gedeeld met de afnemer. Regelmatig vinden er audits plaats door afnemers en de NVWA en natuurlijk voor IFS en Halal.’

hogeslag olst lotnummers

Traceerbaarheid

‘Om altijd te kunnen achterhalen wat de herkomst is van grond-, hulpstoffen en eindproducten, maken we gebruik van unieke batchnummers die op alle verpakkingen te vinden zijn.’

Reiniging

‘Het reinigen en desinfecteren van onze productieruimten voeren we dagelijks uit waarbij gebruikt gemaakt wordt van een reinigingsspecialist. Voor aanvang van de productie vindt er altijd een zogenaamde lijnvrijgaveplaats.’

hogeslag olst reiniging
Wilt u in contact komen met één van onze mensen?